Khung chương trình

Bậc đào tạo: Đại học Loại hình: Chính Quy 
Ngôn ngữ: Tiếng Anh Thời gian: 4 năm

Chương trình đào tạo ngành Khoa học Y Sinh, VNUK, Đại học Đà Nẵng

Ý kiến chuyên gia

“Chương trình đào tạo có căn cứ xây dựng vững chắc, đáp ứng được nhu cầu cần thiết của xã hội. Chương trình đào tạo có nhiều chuyên môn chuyên sâu, dựa trên kinh nghiệm giảng dạy của nước ngoài, nên có thể đảm bảo chất lượng cao. Sự tham gia của các đơn vị liên quan và chương trình đào tạo này được trình bày cũng tạo ra một cơ sở tốt cho chương trình đào tạo…
Điểm nổi bật của chương trình là có nhiều biện pháp để đảm bảo tính hội nhập cao với chương trình đào tạo và trình độ quốc tế. Với tính hiện đại và hội nhập cao này, chương trình đào tạo sẽ đem lại điểm khác biệt trong đào tạo mà chưa có nhiều chương trình đào tạo trong nước chưa có được. Chương trình này nếu thực hiện tốt sẽ đáp ứng đòi hỏi cấp bách về nguồn nhân lực có chuyên môn cao trong lĩnh vực y tế và các ngành có liên quan.”
– Theo TS. BS. Trần Thị Thanh Hương, phó khoa Nội Thần kinh, Cơ xương khớp và Huyết học lâm sàng, Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng.

Open

Close