VEGF- Yếu tố tăng trưởng trong tế bào ung thư

Yếu tố tăng trưởng nội mạc mạch máu (VEGF) là một yếu tố sinh mạch. Đó là yếu tố có khả năng thúc đẩy các yếu tố liên quan đến sinh lý và bệnh lý mạch máu. Đại gia đình các yếu tố tăng trưởng này bao gồm VEGFA, VEGFB, VEGFC, và yếu tố tăng trưởng nhau thai (PLGF). Đối với tế bào ung thư, tín hiệu VEGF được điều hòa bởi thụ thể thụ thể VEGF tyrosine kinases (RTKs) và neuropilins (NRPs). Sự ổn định về cấu trúc và chức năng của tế bào nội mạc mạch máu rất quan trọng để đảm bảo chức năng của hệ tuần hoàn. Vì vậy, biết được con đường VEGF hoạt động có thể thiết kế nên những liệu pháp điều trị ung thư cho con người.

Một cách ngắn gọn:

  • Các tế bào ung thư biểu hiện thụ thể cho VEGF và đáp ứng tín hiệu VEGF tự tiết và cận tiết tố.
  • Chính tín hiệu VEGF ảnh hưởng đến chức năng tạo mạch và quyết định đến yếu tố tăng trưởng của tế bào ung thư
  • Phương pháp trị liệu ung thư nhắm đến mục tiêu VEGF có thể thay đổi kích thước của nhóm tế bào ung thư và hạn chế sự tự đổi mới của các nhóm tế bào này.

Ngoài ra, khi ảnh hưởng đến tế bào nội mô và tế bào ung thư, tín hiệu VEGF cũng gây ra những tác động đối với những loại tế bào khác có chung thụ thể VEGFR trong cơ thể con người, kể cả những tế bào đóng vai trò quan trọng trong miễn dịch là tế bào T.

Tương tác thụ thể thúc đẩy tín hiệu VEGF trong tế bào ung thư, vai trò trung tâm là NRPs.
Tương tác thụ thể thúc đẩy tín hiệu VEGF trong tế bào ung thư, vai trò trung tâm là NRPs.

Cho đến nay, các chiến lược ức chế tín hiệu VEGF chủ yếu tập trung vào nhắm mục tiêu tạo mạch bằng cách sử dụng bevacizumab để ức chế VEGF hoặc thuốc ức chế TKIs nhắm mục tiêu thụ thể TKIs của  VEGF như thụ thể VEGF 2 (VEGFR2). Trong đó, NRP đang được công nhận là tác nhân quan trọng của tín hiệu VEGF cận tiết trong các khối u.

Theo nguồn Nature 

Người dịch Thùy Dương

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Open

Close